Posts

Showing posts from 2009

शुन्य भाव डोळ्यात

चित्रे गेले

शुभ्र कबूतर युगायुगांचे

रेषेवरची अक्षरे

कविता: आधी, आत्ता आणि पुढे?

झाडे भ्रमिष्ट झाली

सदु स्टार डॉट स्टार

सुफी-(याना)-(नामा)

...आणि डार्लिंग

भिंतीवरचे काळे धुके

धार्मिक वगैरे वगैरे

नाचु आनंदे

मुक्ताची डायरी

माया

नाव देण्याचा कंटाळा आल्याने नाव न दिलेले पोस्ट

टू टेल्स

खाए जा...

भेट

मोर