Posts

Showing posts from June, 2011

झेन आर्ट ऑफ सुसाईड- बुडबुड्यांचं खच्चीकरण

बोलणे- कंठातून अर्थपुर्ण आवाज काढून संवाद साधणे वाङमयीन ऊपयोग- खापराचं तोंड असतं तर फुटलं असतं, उचलली जीभ लावली टाळ्याला, बोलेल तो करेल काय, बोलाची कढी, कर्माला बोल लावणे इ इ अबोलण्याचे अनेक फायदे असूनही नेतेमंडळी बोलतात. अबोलण्याचे अनेक फायदे असूनही अभिनेतेमंडळी बोलतात. अबोलण्याचे अनेक फायदे असूनही शिक्षकमंडळी बोलतात. अबोलण्याचे अनेक फायदे असूनही प्राध्यापकमंडळी बोलतात. नेते-अभिनेते मंडळी बोलून करोडो रुपये कमावतात. शिक्षक-प्राध्यापक मंडळीही बोलून लाखभर रुपये जमवतात. अबोल विद्यार्थ्यांनाही वाटलं आपण बोलून फायदा करावा. फायदा-तोटा इयत्ता चौथीत शिकवतात. भांडवलशाही इयत्ता चौथीत शिकवतात. जमा - खर्च = फायदा अबोल - अ =बोल बोल(णे) =फायदा म्हणून अबोल = जमा इ. इ. विद्यार्थीदशेत अकलेची कमतरता असल्याने ही जमा पुंजी उधळण्यासाठी प्राध्यापकांच्या खोलीबाहेर रांग लावून तोंडी परिक्षेसाठी मुले उभी होती.बाळासाहेबही उभा होता. निर्लेपपणे त्यानं रांगेत मागेपुढे बघितलं. क्वचित एखादा-दुसरा चेहरा ओळखीचा वाटला तसं त्यानं कसंनुसं हसुहसु केलं. मुलं आपापल्या तांड्यात मुक्तपणे खिदळत होती. बाळासाहेबाकडे ब