Posts

Showing posts from March, 2021

मुरारीलाल

  मुरारीलाल माझ्या शहराचं आता गॉथम झालंय. फक् द बॅट लाईट ऍन्ड फक् दॅट बॅटमन. त्याच्याच नाभीतून उगवलेले गर्गरीत कोंभसले विषाणु सांस लेना भी कैसी आदत है च्या  तालावर शहरभर कदमताल करत फिरत आहेत.   चेहऱ्यावर मुखवट्याचे व्रात्य व्रण घेऊन एकट्यानेच कुढणारी माणसं आता स्वतःशीच हसायला, बोलायला लागली आहेत. खिडकीतून डोकावणारी झुम्मड गर्दी ओटीट्यांमधली बेदम नाती कॉफ्या, केक, मधाळ लसूण गॅलऱ्या, दिवे, समूहगान It is getting crazier there. हे गारुड तोडायचं तर  रस्त्यावर चालणाऱ्या एखाद्या अनोळखी माणसाला ’मुरारीलाल’ अशी खच्चून हाक मारत  एक घट्ट मिठी मारायला हवी. स्पर्शाची व्याख्या विसरायच्या आधी एक घट्ट मिठी