Posts

Showing posts from December, 2007

भयाचे असंबद्ध वर्तमान

मी गच्च बंद डोळ्यांनी भय हलके उसवुनी आले पाण्यात खोल दडलेले काही उदास वर आले मातीत मुळांचे सर्प शेवाळ छिन्न उरलेले जे फिरुन वळूनी आले ते भय माझ्यात उतरले ओंजळीत मिटले भाळ रेषांचे रंग सरकले क्षितिजाच्या मागे गेले जुने रक्त साकळले मारुन अमेचे घोडे दिवसाला परतुनी आणले पण दूर खोल दडलेले काही उदास वर आले

नात्यांचे आकार समजून आले

नात्यांचे आकार समजून आले आणि सखीचे डोळे अजूनच धुसर झाले खोल आत दडवलेले संदर्भ झाडांसारखे निरर्थक खुपू लागले तसे सखीने विचारले ललाटरेखांमधे दडलेले भाष्य आभाळाचे डोळे लेण्याचा शाप मला आहे सखी खोटे कसे बोलू ’प्रतिमाभास' सारी अंगे गोळा करुनही शापवाणी सारखे मला ऎकु आले माझेच शब्द आणि नंतर कितीतरी वेळ सखीचे कोसळणे