बहावा


नव्हते कुणीच
झडली झाडे सारी      
भगव्या ऊन्हात खारी

पेटले दिवस
विझे रातीचे वारे      
तगमग समुद्र खारे

सोन्याच्या लगडी
खड्या सर्प तलवारी
देखणा बहावा दारी

मिटतीे फुलती
सुर्यकळ्यांचे हार
तू ऊनमग्न बहार


Comments

Popular Posts