Search This Blog

Powered by Blogger.

Pages

संदिग्ध अर्थाचे उखाणे कधी तरी उलगडतील, स्पर्शातून, गाण्यातून,वा कवितेतून; तुझ्या अस्तित्वाचे पुरावे मी शोधत नाही पण तू आहेस एव्हडया आशेवर मांडू देत मला हा प्रपंच...

Featured Post

हमामा रे पोरा हमामा रे

No, everybody's gotta learn, nobody's born knowin' ...   झेनवाले महागुरु म्हणतात तसं नैसर्गिक गोष्टी घडतच असतात, आपण फक्...

Thursday, March 10, 2016

मी रुजेनमी रुजेन
मावळेन आरश्याच्या काठावर
मलाच मी शरण येईन

टोचे मारत बांधेन
पुसेन शब्दांच्या पुरत्या मयसभा
स्वतःवरच हसेन

उदो उदो नाचेन
थबकेन तुझ्या दारावर
कोसळून जाईन


झाडातून उगवेन
फुलेन काट्याच्या टोकावर
मी झाड झाड होईन

2 comments:

प्रशांत said...

छान! आवडली.

Samved said...

प्रशांत, मनःपूर्वक धन्यवाद