Wednesday, October 5, 2016

निळे हत्ती, निळे घोडे

निळे हत्ती, निळे घोडे,
पोट फाडलेला ष,
सारे झुलतात
शक्यतांच्या अमानुष टोकां दरम्यान.

ताणून बसवलेला सुर्य पीडीसीए सायकलच्या काठाकाठांनी
आणि नदीत सोडलेले यांशी लोकांचे वीस पाय,
मधेच करकचून घसरणारे बगळे पॉवर पॉईन्टच्या स्लाईडवरुन,
आणि त्यांच्या पाठीवर टाकलेल्या गोळ्या गोळ्यांच्या बुलेट्स,
सखीच्या पावसाळी किनाऱ्यांसाठी
तयार केलेला भरगच्च कंटींजन्सी प्लॅन...

ऎटदार टाय लावलेल्या
देवदुतांनो,
उपटा निर्वासित फुलपाखराचे पंख
आणि मारा भरारी करारी राखाडी आकाशात.

फुलवंतीला सुगंधाचे,
निळावंतीला शब्दांचे,
चित्रवतीला स्वरांचे
अभिशाप मात्र
जरुर द्या

No comments: