Tuesday, December 12, 2017

बैरागीतू नसताना
गावात तुझ्या बैरागी
भगव्या कपड्यांत विरागी


ओळखीचे ऊन
भाळी मळतांना
हरवतो घरी जाताना
 

कधी डोळ्यांनी
आरपार बघताना
अडखळे पाय निघताना


तू पुरलेल्या
कविता तो गातांना
झाडात दिसे रडताना

2 comments:

Samved said...

Original painting by Richard Day
Digitally tocuhed

प्रशांत said...

मस्त!