Posts

Showing posts from November, 2008

मरा साले हो

आरसा आपुलिये/आंगी आपण पाहे/तरी जाणणें जाणों लाहे/आपणयातें

देवी