Posts

Showing posts from 2012

रेषेवरची अक्षरे-5

फट्! म्हणता कविता झाली

"मंद्र"च्या निमित्ताने: सोनुबाई आणि कथलाचा वाळा- नवा खो खो

मत्त गे गंडस्थळ झिंगुरांचे (2)

मत्त गे गंडस्थळ झिंगुरांचे (1)

शब्द संपले तसा संवाद सुरु झाला

सरसकट गोष्ट (२)

सरसकट गोष्ट

आभासी विश्वाचे वास्तव