Search This Blog

Powered by Blogger.

Pages

संदिग्ध अर्थाचे उखाणे कधी तरी उलगडतील, स्पर्शातून, गाण्यातून,वा कवितेतून; तुझ्या अस्तित्वाचे पुरावे मी शोधत नाही पण तू आहेस एव्हडया आशेवर मांडू देत मला हा प्रपंच...

Featured Post

हमामा रे पोरा हमामा रे

No, everybody's gotta learn, nobody's born knowin' ...   झेनवाले महागुरु म्हणतात तसं नैसर्गिक गोष्टी घडतच असतात, आपण फक्...

Friday, September 14, 2012

फट्! म्हणता कविता झाली


झाडे दिसताच
                                       चिमणी झाली
पाणी दिसताच
                                   गाणी झाली
शब्द मिळताच
                                     शहाणी झाली
फट्! म्हणता कविता झाली

चंद्र कोरताच
                               रात्र झाली
धुक्यामधून
                                    भ्रमिष्ट झाली
मी म्हणताच
                                  विश्व झाली
फट्! म्हणता कविता झाली

वही बुडवताच
                              गाथा झाली
कोरे पाणी
                                निळी झिलाई
अर्थ नुरताच
                            सार्थ झाली
फट्! म्हणता कविता झाली