Posts

Showing posts from August, 2008

अदृष्यांच्या भेटींचे दृष्टांत

आवडलेले थोडे काही

खरा तो प्रेमा ना धरी लोभ मनी

भरल्या पोटीचा न-अभंग