Posts

Showing posts from 2015

खुप आवाज आहे..

पुत्र व्हावा ऐसा पढाकू

॥प्रश्नचिन्हाखालचं चहाटळ टिंब॥

नागव्या शब्दांचा | थोर व्यभिचार

प्रतिमांकन: विठ्ठल

परत रेषेवरची अक्षरे

विश्वाच्या बेंबीत बोट

भारांच्या निमित्ताने

बहावा

चल पेरू निळासा थेंब

ढगाच्या कविता

कलावंताचं मरण