Search This Blog

Powered by Blogger.

Pages

संदिग्ध अर्थाचे उखाणे कधी तरी उलगडतील, स्पर्शातून, गाण्यातून,वा कवितेतून; तुझ्या अस्तित्वाचे पुरावे मी शोधत नाही पण तू आहेस एव्हडया आशेवर मांडू देत मला हा प्रपंच...

Featured Post

हमामा रे पोरा हमामा रे

No, everybody's gotta learn, nobody's born knowin' ...   झेनवाले महागुरु म्हणतात तसं नैसर्गिक गोष्टी घडतच असतात, आपण फक्...

Sunday, May 17, 2015

बहावानव्हते कुणीच
झडली झाडे सारी      
भगव्या ऊन्हात खारी

पेटले दिवस
विझे रातीचे वारे      
तगमग समुद्र खारे

सोन्याच्या लगडी
खड्या सर्प तलवारी
देखणा बहावा दारी

मिटतीे फुलती
सुर्यकळ्यांचे हार
तू ऊनमग्न बहार


0 comments: