Sunday, May 17, 2015

बहावा


नव्हते कुणीच
झडली झाडे सारी      
भगव्या ऊन्हात खारी

पेटले दिवस
विझे रातीचे वारे      
तगमग समुद्र खारे

सोन्याच्या लगडी
खड्या सर्प तलवारी
देखणा बहावा दारी

मिटतीे फुलती
सुर्यकळ्यांचे हार
तू ऊनमग्न बहार


No comments: