Posts

Showing posts from 2010

अ- कील

रेषेवरची अक्षरे 2010

ऍबस्ट्रॅक्ट वातकुक्कुट

उपद्व्यापी खो खो- मावशीबोलीतल्या कविता

बॅन्डीट क्वीन आणि रणरणतं ऊन

गर्द सभोती रान साजणी तू तर चाफेकळी

बाष्कळ नोंदी

मशिनगन मुथ्थु: लामचा आणीक जवळीचा

अपुर्णांकाची अवतरणे- ।४/४।-टिक्टॉक टिक्टॉक सी-सॉ

अपुर्णांकाची अवतरणे- ।३/४।-सॅन्डी, भाड्या कुठं आहेस तू?

अपुर्णांकाची अवतरणे- ।२/४।-सपाट इस्त्रीसारखा मेंदू

अपुर्णांकाची अवतरणे- |१/४।-रम्य ते अभयारण्य