Search This Blog

Powered by Blogger.

Pages

संदिग्ध अर्थाचे उखाणे कधी तरी उलगडतील, स्पर्शातून, गाण्यातून,वा कवितेतून; तुझ्या अस्तित्वाचे पुरावे मी शोधत नाही पण तू आहेस एव्हडया आशेवर मांडू देत मला हा प्रपंच...

Featured Post

हमामा रे पोरा हमामा रे

No, everybody's gotta learn, nobody's born knowin' ...   झेनवाले महागुरु म्हणतात तसं नैसर्गिक गोष्टी घडतच असतात, आपण फक्...

Thursday, December 6, 2007

नात्यांचे आकार समजून आले


नात्यांचे आकार समजून आले
आणि सखीचे डोळे अजूनच धुसर झाले

खोल आत दडवलेले संदर्भ
झाडांसारखे निरर्थक खुपू लागले
तसे सखीने विचारले ललाटरेखांमधे दडलेले भाष्य

आभाळाचे डोळे लेण्याचा शाप मला आहे सखी
खोटे कसे बोलू

’प्रतिमाभास' सारी अंगे गोळा करुनही
शापवाणी सारखे मला ऎकु आले माझेच शब्द
आणि नंतर कितीतरी वेळ
सखीचे कोसळणे

3 comments:

Meghana Bhuskute said...

’...शाप आहे मला सखी
खोटे कसे बोलू...’
हे सगळंच जर असं अपरिहार्य इत्यादी असतं, तर मग कशासाठी करतो आपण सगळी क्षुद्र धडपड? हे कसले शाप? सगळंच अनाकलनीय आहे सालं.

Meghanaa said...

vaa! sahee..

स्नेहा said...

सगळच म्हणे ठरलेल असतं आपण फ़क्त मोहरे... त्रास होतो ना या गोष्टीचा?