Sunday, August 16, 2009

झाडे भ्रमिष्ट झाली

मातीत मिटून फुटलेली
बहरुन झाडे आली
पाण्यात पसरुनी नाती
आकाश पेलती झाली

झाडांची माया पुरुषी
मौनाला यावी कीव
देठाला चुकवून जेव्हा
फुल देतसे जीव

पाण्याचे गोत्र निराळे
ते तहानलेले ओले
प्रतिमा वाहून नेताना
झाडास पुसे ना बोले

झाडांचे तरते भास
माती नं मुळाला पाणी
देह विस्कटुन गाते
जणु भासामधली राणी

प्रतिमांचे साजण ओझे
झाडे जळात झुकली
माश्यांचे रडणे पाहून
पण झाडे भ्रमिष्ट झाली

8 comments:

Anand Sarolkar said...

Aai shapath Bouncer gela sagla!!!

baghu next iteration madhe kahe kaltay ka ;)

आनंद said...

जबर्राट झालंय हे! ग्रेस आणि जीए दोघांचीही एकदम आठवण करून दिली ह्य़ा एका पिटुकल्या कवितेनं. मस्तच रे.

Samved said...

Anand S- Can't help!

Anand- Thanku!

kshipra said...

mast aahe kavita pan lokana gadhya aavadata asa disatay.:)

Meghana Bhuskute said...

तुझ्या कितीतरी पोस्ट्सवर काही कमेण्टच दिली नाहीये कितीतरी दिवसांत. अवाक, मत्सरी वा नम्र वाटल्यामुळे काय लिहायचं ते न समजून. काहीही लिहिणं निरर्थक वाटून.
कवितांच्याबद्दल मी शक्यतो मौन बाळगते, कारण प्रतिमांच्या प्रदेशात सगळ्यांच्याच रस्त्यांवरून जायला झेपतच असं नाही. पण आता लिहितेच.
कविता आवडतेय. ’झाडांची माया पुरुषी’, ’देठाला चुकवून जेव्हा, फूल देतसे जीव’, ’तहानलेले ओले पाणी’ ’पाण्यात पसरुनी नाती’... हे सगळं सगळं खासच.
पण मधेच संदर्भ निसटून जाऊन गोंधळायला होतंय. हे पाप आहे, मान्य आहे. पण तरी - तू थोडं आयतं रसग्रहण / विवेचन करशील का?
१. ’भासामधली राणी’ ही उपमा नक्की कुणाकरता आहे? पाण्याकरताच ना?
२. प्रतिमांचे ’साजण’ ओझे का? निव्वळ शब्दाच्या नादाकरताही असू दे, पण प्लीज माझी शंका फेड.
३. माशांच्या रडण्याकरता काहीतरी गोष्ट आहे ना? त्यांचे अश्रू कुणाला दिसत नाहीत, का अशीच काहीतरी? ती सांगशील का? मदत होईल.
४. आणि थोडा छिद्रान्वेष: मासे -> माशांना, माश्या -> माश्यांना.

Samved said...

क्षिप्रा, कविता आपापल्या आपल्यासाठी त्यामुळे तक्रार नाही!
मेघना, पहीला पॅरा (कॉमेन्टचा) उगाच. बाकीचं स्वतंत्र उत्तर देईन

Rahul Revale said...

आवडली! सुंदर!!

Samved said...

thanks Rahul:)