Sunday, October 7, 2018

म्हशींचे भावोत्सुक बडाम् बुडूम्


बडाम् बुडूम्
बडाम् बुडूम्
गोठ्यामधल्या रवंथ म्हशी
काड्या चावती कडाम् कुडूम्

त्यांचं शेपूट केव्हढं थोर
त्यांनी हाकलतात रंगीत मोर
वाट्टेल तिथे दात काढत
हसत राहातात धडाम् धुडूम्

त्यांचे डोळे भोचक फार
शिण्मे चावतात दिवसा चार
काना-मात्रा अक्षर खात
डुंबत राहातात  फडाम् फुडूम्

त्यांची शिंगे आखूड ठार
गोठ्यामधे जोर का वार
थव्यामधे उडत बिडत
जागेवरच तडाम् तुडूम्

बडाम् बुडूम्
बडाम् बुडूम्

1 comment:

Gayatri said...

:)) तुडुंब आवडली!