Thursday, March 29, 2007

व्हीन्सेंट व्हॅन गॉग

व्हीन्सेंट व्हॅन गॉग
तारवटलेल्या डोळ्यांनी व्हीन्सेंट डोळ्यातील सूर्य
कॅनव्हास वर उतरवीत राहीला
पॅलेटमधे राहीलेला पिवळा रंग
ईथर सारखा तरल
माझ्या डोळ्यात
भूतकाळ साकाळून माझं रक्तही तिथेच गोठलेलं

इथे एक आवाज झाला तर मेंदूला वेदनांचे धुमारे फुटतात
फोटोफोबीया, फोनोफोबीया, ओस्मोफोबीया...
वेदमंत्रासारखे मायग्रेनचे सारे ट्रॅक्सचे मला आठवत राहातात
मी स्तब्ध जसे की मला काहीच समजत उमजत नसते
like a vegetable

व्हीन्सेंट तरीही सूर्य रंगवीत असतो
------------------------------------------------------------------------------------------------
कविता इथेच संपते? एमिली डिकीन्सनच्या ओळी जुळ्या कवितेसारख्या तरीही अस्वस्थ करत असतात
We don't cry- Tim and I,
We are far too grand-
But we bolt the door tight
To prevent a friend-
...
We must die -by and by-
Clergymen say-
Tim-shall-if I -do-
I - too- if-he-
How shall we arrange it-
Tim-was-so-shy?
Take us simultaneous-Lord-
I-"Tim"-and Me!

2 comments:

Meghana said...

sahi.....khupach aavadalya kavita...pan tuzya sagalya kavita chorun vachnyat ji maza hoti ti ashi blogs var vachun nahi yet re....
philadelphia madhlya musium madhe tyacha chaan suryaful aahe....aani rodin cha thinker pan...

Samved said...

हा हा हा..आता काय करशील? मी तर कविता publish केली!!

तुला paintings च्या prints सांगीतल्या होत्या. काय झालं? phone वर बोलुच

-संवेद